Lifting equipment manufactured by Ingenitec
Pressmeddelande | January 10, 2024

Pronomic och Ingenitec går samman

Ingenitec blir Pronomic när Amplex stärker varumärket Pronomic på den franska marknaden

Efter att Pronomic SAS i maj 2023 förvärvade Ingenitec SAS, en ledande aktör inom lyft- och materialhantering på den franska marknaden, fullföljs nu varumärkesstrategin genom fusionen av de två bolagen.

Ingenitec SAS, grundat 2003 och med säte i Montbrison, Frankrike, är en distributör och tillverkare av utrustning för lyft- och materialhantering. Bolaget har en stark position på den franska marknaden med en säljorganisation som täcker hela landet. Sedan starten har företaget inriktat sig på specialanpassade, kundspecifika lösningar. Med förvärvet av Ingenitec har Pronomic blivit en ledande distributör av lyftutrustning i Frankrike med sin egenutvecklade Lift&Drive-produktserie och andra produkter som tillverkas inom Amplex-gruppen, såsom tublyftar, lastmanipulatorer och lyftbord.

De två bolagen kompletterar varandra väl då de har haft en ömsesidigt fruktbar affärsrelation sedan 2007 och sammanslagning av de båda bolagen är därför ett följdriktigt och naturligt steg. Integrationen kommer att stärka det nya bolagets ställning i kommersiella termer avseende produktion och distribution på den franska marknaden.

De två anläggningarna i Millery och Montbrison kommer att vara kvar för att säkerställa kontinuiteten i det mervärde som skapas i respektive anläggning. Från och med den 1 januari 2024 kommer bolaget att heta Pronomic SAS. Pronomic SAS sysselsätter 43 personer i den nya konstellationen och huvudkontoret är beläget i Millery, nära Lyon.

“Detta samgående följer en självklar logik och är därför mycket naturligt med tanke på att vårt produktutbud vänder sig till samma kunder”, säger Pierre Ellow, ordförande för Pronomic SAS. “Vi omges av ett fantastiskt team som delar våra ambitioner på marknaden för ergonomiska hanteringslösningar”, tillägger Jean-Charles Doublet, verkställande direktör för Pronomic SAS.

En del av Amplex
Pronomic är en del av Amplex AB, en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, äger och utvecklar teknikföretag inom utvalda marknadsnischer. Med innovativa lösningar med fokus på lyftteknik och materialhantering, säkerhet på arbetsplatser och belysning bidrar gruppens bolag till ökad effektivitet och konkurrenskraft hos sina kunder. Tillsammans har bolagen verksamheter i ett tiotal länder i Europa, Asien och Nordamerika. För mer information, besök gärna www.amplexab.se.

Ladda ner: PRM_fusion_Pronomic_Ingenitec_2024-01-10_SE

Tillbaka till nyhetsarkivet