Toppbild för nyhetslistning

Nyhetsarkiv

7 March, 2022

Förvärv av Pritec Vaculyft

Amplex förvärvar Pritec Vaculyft AB – tillverkare av utrustning för lyft och materialhantering

Markstensläggningsmaskin
19 May, 2021

Avyttring av kvarvarande bilrörelse

Amplex säljer bilrörelse i Skåne till Portvakten

Bilhall med bilar
4 May, 2021

Förvärv av PHS West

Amplex förvärvar PHS West Inc. – tillverkare av utrustning för materialhantering och medicinska dragvagnar

Motoriserad dragvagn med dialysutrustning
5 March, 2020

Förvärv av Amtele

Amplex förvärvar Amtele-gruppen med starka agenturverksamheter inom RF, Opto, mikrovåg samt test- och mätinstrument

Opto-produkt från Amtele