Höghus med glasfasad

Om Amplex

Vi är en svensk företagsgrupp som förvärvar, äger och utvecklar teknikföretag inom utvalda nischer.

Amplex AB är moderbolag i en privatägd svensk företagsgrupp med verksamhet huvudsakligen inom lyftteknik och materialhantering, säkerhet på arbetsplatser och belysning. Gruppen rymmer ett drygt 20-tal rörelsedrivande bolag i Sverige, Finland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Tyskland, Italien, USA, Kanada och Kina. Tillsammans har bolagen cirka 600 medarbetare och en årlig försäljning på cirka 1,4 miljarder kronor. Till Amplex hör även en fastighetsrörelse baserad i USA. 

Amplex har två systerkoncerner i KAMIC Group och Mindelon med vilka vi, i allt väsentligt, delar affärsmodell och värderingar. Amplex delar också flera ledningsfunktioner med sina systerkoncerner. För mer information om våra systerkoncerner, besök gärna kamicgroup.com eller mindelon.com.

Vi strävar efter att växa som grupp och expanderar både organiskt och genom förvärv av bolag som kompletterar vår verksamhet och produktportfölj.