Fågelsträck på himlen

Koncernledning

Koncernens ledningsgrupp utgörs av sju personer under ledning av Amplex VD och koncernchef. Flera av ledningsgruppens medlemmar är samtidigt engagerade i ledningen för våra systerkoncerner KAMIC Group och Mindelon.

Porträtt Fredrik Celsing

Fredrik Celsing

VD och koncernchef

Anställd i KAMIC, Amplex & Mindelon-sfären sedan 2005, i nuvarande position sedan 2009.

 

Porträttbild av Henrik Johansson

Henrik Johansson

Chef för affärsområde Industrial

Anställd sedan 2023.

Porträtt Johan Karlsson

Johan Karlsson

Chef för affärsområde Installation & Lighting

Anställd sedan 2021.

Porträtt Mia Tomczak

Mia Tomczak

CFO

Anställd i KAMIC, Amplex & Mindelon-sfären sedan 2020.

Porträtt Håkan Lundgren

Håkan Lundgren

Chef företagsutveckling och kommunikation

Anställd i KAMIC, Amplex & Mindelon-sfären sedan 2008.

Jessika Axäll

Personalchef

Anställd i KAMIC, Amplex & Mindelon-sfären sedan 2009.

Porträtt Per Lindblad

Per Lindblad

Chef företagsförvärv

Anställd i KAMIC, Amplex & Mindelon-sfären sedan 2022.