Belysningsprodukt från Sunnex

Våra affärsområden

Amplex-gruppen består av ett drygt tjugotal bolag organiserade i två affärsområden. Affärsområdena och dess bolag arbetar med en hög grad av självständighet, med egna varumärken, strategier och mål för verksamheten.

Industrial

Lösningar för lyft och materialhantering, personlig säkerhet på arbetsplatser, specialbelysning och industriella filter.

Mer om Industrial
Arbetsplattform för flygindustrin, tillverkat av bolaget Advanced Handling.

Lighting

Belysning för hem, offentliga miljöer och arbetsplatser samt produkter för vibrationsdämpning.

Mer om Lighting
Kommandobrygga på fartyg med Sunnex belysning