Portrait of Henrik Johansson
Pressmeddelande | October 14, 2022

Ny affärsområdeschef och förstärkning av huvudkontoret

Amplex anställer ny affärsområdeschef för Industrial och förstärker samtidigt huvudkontoret

Henrik Johansson har anställts som chef för Amplex affärsområde Industrial, med plats i koncernens ledningsgrupp, och med tillträde senast 1 januari 2023. Den tidigare affärsområdeschefen Glenn Lindqvist tillträder samtidigt en ny tjänst inom moderbolaget Amplex AB med fokus på förvärv och särskilda projekt.

Henrik Johansson är 45 år och har en lång och framgångsrik karriär bakom sig i Tranter Inc., en global koncern som tillverkar och säljer värmeväxlare för bruk inom industriell och marin verksamhet. Henrik har haft en rad ledande positioner inom Tranter-gruppen med stationering i ett flertal länder i såväl Asien som i USA och Europa. Henriks senaste uppdrag har varit som VD och koncernchef för Tranter-LHE Group med huvudkontor i Texas, USA, en position han innehaft i sex år. Sin grundutbildning fick Henrik på KTH i Stockholm varifrån han har en Ingenjörsexamen.

”Amplex har de senaste åren vuxit rätt rejält, såväl organiskt som genom bolagsförvärv. Vi behöver därför förstärka moderbolaget för att kunna leva upp till våra höga ambitioner när det gäller att stödja våra bolag i deras utveckling och samtidigt fortsätta vår förvärvsdrivna expansion. Med Glenn i en ny och viktig roll och med Henrik som ny affärsområdeschef adderar vi kapacitet, erfarenhet och kompetens till koncernens ledningsgrupp”, säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för Amplex AB.

”Glenn kan Amplex-gruppen utan och innan och framöver kommer han kunna arbeta mer koncentrerat med förvärv och strategiska projekt. Samtidigt får vi in en mycket kvalificerad kraft i Henrik som med sin bevisade förmåga att med utmärkta resultat leda och utveckla internationella verksamheter blir ett värdefullt tillskott till vår företagsgrupp”, avslutar Fredrik Celsing.

För ytterligare information, kontakta gärna

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, Amplex AB
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@amplexab.se

Fredrik Celsing, VD och koncernchef, Amplex AB
+46 (0)8 759 35 55, fredrik.celsing@amplexab.se

Amplex AB (www.amplexab.se) är en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, äger och utvecklar teknikföretag inom utvalda nischer. Gruppen består idag av ett 20-tal bolag verksamma huvudsakligen inom lyft- och materialhantering, säkerhet på arbetsplatser och belysning. Tillsammans omsätter bolagen cirka 1 100 miljoner kronor och har cirka 550 medarbetare i Sverige, Finland, UK, Frankrike, Tyskland, Kina, USA och Kanada.

Vi strävar efter att växa som grupp och expanderar både organiskt och genom förvärv. Som ägare agerar vi långsiktigt och med stort förtroende för våra bolags egen kompetens att driva och utveckla sin verksamhet.

Amplex har två systerkoncerner i KAMIC Group och Mindelon med vilka vi, i allt väsentligt, delar affärsmodell och värderingar. Amplex delar också flera ledningsfunktioner med sina systerkoncerner.

Ladda ner: PRM_Ny affärsområdeschef Industrial_221014_sv

 

Tillbaka till nyhetsarkivet