Pressmeddelande | November 3, 2023

Förvärv av Lift Rite

Amplex förvärvar Lift Rite – ledande leverantör inom lyft och materialhantering i Irland

Amplex AB har förvärvat 95 procent av aktiekapitalet i det irländska bolaget Lift Rite Ltd. Säljare är bolagets grundare Mark och Mary Dardis.

Lift Rite är baserat i Maynooth, strax väster om Dublin, Irland. Bolaget grundades 1995 och är idag en ledande leverantör av lyftutrustningar och lösningar för materialhantering. Lift Rites kunder återfinns i ett brett spektrum av industrisegment, däribland verkstadsindustri, datacenters, läkemedel och livsmedel samt logistik och transport. Bolaget har tio anställda och en årlig försäljning på cirka sju miljoner euro.

”Vi känner ju Lift Rite väl då bolaget sedan länge är en framgångsrik distributör av produkter från vårt bolag Pronomic. Lift Rite har en stark position på den irländska marknaden och dess medarbetare har hög teknisk och affärsmässig kompetens. Genom förvärvet blir vi större, får ett bredare erbjudande och högre kapacitet att erbjuda våra kunder specialanpassade och värdeskapande lösningar,” säger Henrik Johansson, chef för affärsområde Industrial inom Amplex-gruppen.

Samtliga inom Lift Rite kommer att fortsätta i sina respektive roller även efter ägarförändringen. Den verkställande direktören och säljaren Mark Dardis kommenterar affären: ”Pronomic tillverkar högkvalitativa utrustningar för materialhantering och är sedan länge en uppskattad partner till Lift Rite. Med Amplex som gemensam ägare fördjupas denna relation ytterligare. Tillsammans kommer vi förstärka våra erbjudanden och bli än mer attraktiva som leverantörer på våra respektive huvudmarknader.”

För ytterligare information om transaktionen, kontakta gärna

Henrik Johansson, chef för affärsområde Industrial, Amplex
+46 (0)733 67 32 99, henrik.johansson(at)amplexab.se

Mark Dardis, grundare, verkställande direktör och minoritetsägare i Lift Rite Ltd
+353 (0)86 816 1088, mark(at)liftrite.ie

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, Amplex
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren(at)amplexab.se

Joakim Stannow, verkställande direktör, Pronomic Group
+46 (0)702 07 60 06, joakim.stannow(at)pronomic.com

Ladda ner: PRM_Amplex_LR_2023-11-03_SV

Tillbaka till nyhetsarkivet
Pressmeddelande | July 10, 2023

Förvärv av irländska JB Roche

Amplex förvärvar världsledande tillverkare av uppblåsbara skydd och underhållshangarer för flygindustrin

Amplex AB har förvärvat samtliga aktier i det irländska bolaget J.B. Roche (MFG) Ltd. Säljare är bolagets grundare och verkställande direktör Ian Nagle samt delägaren Eileen Roche.

JB Roche är baserat i Cork i södra Irland. Bolaget grundades av Ian Nagle 1983 och tillverkade till en början presenningar för speditionsföretag. Under slutet av 1990-talet utvecklade och patentskyddade bolaget en unik lösning för textilbaserade, uppblåsbara tält för underhåll och reparationer. Idag har JB Roche en världsledande ställning som leverantör av uppblåsbara skydd och hangarer för flyg- och försvarsindustrin. Produkterna är portabla, mycket hållbara och enkla att uppföra vilket ger bolagets kunder en säkrare och mer bekväm arbetsmiljö även i hårt väder och på otillgängliga platser utan andra fasta skydd. Bolaget omsätter cirka 50 miljoner kronor och har ett 20-tal anställda.

”JB Roche är ett verkligt nisch-företag med ett unikt erbjudande och en stark marknadsposition. Bolaget har en imponerande kundlista med globala aktörer som sätter stort värde på bolagets produkter. Man har även en bevisad förmåga att utveckla nya, innovativa lösningar och användningsområden för sina produkter, såsom det nya FLASHPLUG®-systemet för motorskydd. JB Roche blir därför ett värdefullt tillskott till vår befintliga verksamhet inom skydd och säkerhet på arbetsplatser,” säger Henrik Johansson, chef för affärsområde Industrial inom Amplex-gruppen.

Samtliga i ledningen för JB Roche kommer att fortsätta i sina respektive roller även efter ägarförändringen. Den verkställande direktören och tidigare delägaren Ian Nagle kommenterar affären: ”Vi valde Amplex som vår nya partner och ägare då vi till fullo delar värderingar om entreprenörskap och kundlöfte och den avgörande betydelsen av skickliga, hängivna medarbetare. Jag är övertygad om att båda parters kombinerade erfarenhet och kunskap inom affärsutveckling kommer att lyfta JB Roche till nya och högre höjder i framtiden.”

För ytterligare information om transaktionen, kontakta gärna

Henrik Johansson, chef för affärsområde Industrial, Amplex
+46 (0)733 67 32 99, henrik.johansson(at)amplexab.se

Ian Nagle, grundare, verkställande direktör och tidigare delägare i J.B. Roche (MFG) Ltd.
+353 (0)21 4320 320, ian(at)jbroche.com

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, Amplex
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren(at)amplexab.se

Ladda ner: PRM_Amplex_JBRoche_2023-07-10_SV

 

Tillbaka till nyhetsarkivet
Pressmeddelande | May 11, 2023

Förvärv av Ingenitec

Amplex förvärvar Ingenitec – fransk tillverkare och integratör av utrustning för lyft och materialhantering

Amplex AB har, via dotterbolaget Pronomic SAS, förvärvat samtliga aktier i Ingenitec SAS. Säljare är bolagets verkställande direktör och huvudägare Jean-Charles Doublet samt minoritetsägaren Nicolas Prost.

Ingenitec har sin hemvist i Montbrison, cirka sex mil väster om Lyon i Frankrike. Bolaget grundades 2003 och är idag en väletablerad tillverkare och integratör på den lokala franska marknaden för lyftutrustningar och lösningar för materialhantering. Ingenitecs kunder återfinns i ett brett spektrum av industrisegment, däribland tillverkningsindustrin, logistik- och transportindustrin samt bland producenter inom kemiteknik, läkemedel och livsmedel. Den årliga omsättningen uppgår till cirka sex miljoner euro och bolaget har ett 40-tal anställda.

”Ingenitec är ett välskött bolag med medarbetare som har hög teknisk kompetens och robust erfarenhet inom lyftteknik och ergonomisk materialhantering. Genom förvärvet stärker vi Amplex och Pronomics befintliga verksamhet inom lyft och materialhantering avsevärt. Vi blir större på den franska marknaden, vi stärker vår lokala närvaro och får bättre kompetens och högre kapacitet att erbjuda våra franska kunder specialanpassade och värdeskapande lösningar,” säger Henrik Johansson, chef för affärsområde Industrial inom Amplex-gruppen.

Samtliga ledningspersoner inom Ingenitec kommer att fortsätta i sina respektive roller även efter ägarförändringen. Den verkställande direktören och tidigare huvudägaren Jean-Charles Doublet kommenterar affären: ”Pronomic tillverkar högkvalitativa utrustningar och är sedan länge en uppskattad partner till Ingenitec. Vår relation har alltid präglats av ömsesidigt förtroende och med denna solida grund ser vi i stora möjligheter att utvecklas tillsammans, med målet att bli den ledande aktören inom lyft- och materialhantering i Frankrike.”

 För ytterligare information om transaktionen, kontakta gärna

Henrik Johansson, chef för affärsområde Industrial, Amplex
+46 (0)733 67 32 99, henrik.johansson(at)amplexab.se

Jean-Charles Doublet, verkställande direktör och tidigare ägare i Ingenitec
+33 (0)4 77 60 04 16, jeancharles.doublet(at)ingenitec.com

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, Amplex
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren(at)amplexab.se

Joakim Stannow, verkställande direktör, Pronomic
+46 (0)702 07 60 06, joakim.stannow(at)pronomic.com

Ladda ner: PRM_Amplex_Ingenitec_2023-05-11_SV

Tillbaka till nyhetsarkivet
Pressmeddelande | October 14, 2022

Ny affärsområdeschef och förstärkning av huvudkontoret

Amplex anställer ny affärsområdeschef för Industrial och förstärker samtidigt huvudkontoret

Henrik Johansson har anställts som chef för Amplex affärsområde Industrial, med plats i koncernens ledningsgrupp, och med tillträde senast 1 januari 2023. Den tidigare affärsområdeschefen Glenn Lindqvist tillträder samtidigt en ny tjänst inom moderbolaget Amplex AB med fokus på förvärv och särskilda projekt.

Henrik Johansson är 45 år och har en lång och framgångsrik karriär bakom sig i Tranter Inc., en global koncern som tillverkar och säljer värmeväxlare för bruk inom industriell och marin verksamhet. Henrik har haft en rad ledande positioner inom Tranter-gruppen med stationering i ett flertal länder i såväl Asien som i USA och Europa. Henriks senaste uppdrag har varit som VD och koncernchef för Tranter-LHE Group med huvudkontor i Texas, USA, en position han innehaft i sex år. Sin grundutbildning fick Henrik på KTH i Stockholm varifrån han har en Ingenjörsexamen.

”Amplex har de senaste åren vuxit rätt rejält, såväl organiskt som genom bolagsförvärv. Vi behöver därför förstärka moderbolaget för att kunna leva upp till våra höga ambitioner när det gäller att stödja våra bolag i deras utveckling och samtidigt fortsätta vår förvärvsdrivna expansion. Med Glenn i en ny och viktig roll och med Henrik som ny affärsområdeschef adderar vi kapacitet, erfarenhet och kompetens till koncernens ledningsgrupp”, säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för Amplex AB.

”Glenn kan Amplex-gruppen utan och innan och framöver kommer han kunna arbeta mer koncentrerat med förvärv och strategiska projekt. Samtidigt får vi in en mycket kvalificerad kraft i Henrik som med sin bevisade förmåga att med utmärkta resultat leda och utveckla internationella verksamheter blir ett värdefullt tillskott till vår företagsgrupp”, avslutar Fredrik Celsing.

För ytterligare information, kontakta gärna

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, Amplex AB
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@amplexab.se

Fredrik Celsing, VD och koncernchef, Amplex AB
+46 (0)8 759 35 55, fredrik.celsing@amplexab.se

Amplex AB (www.amplexab.se) är en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, äger och utvecklar teknikföretag inom utvalda nischer. Gruppen består idag av ett 20-tal bolag verksamma huvudsakligen inom lyft- och materialhantering, säkerhet på arbetsplatser och belysning. Tillsammans omsätter bolagen cirka 1 100 miljoner kronor och har cirka 550 medarbetare i Sverige, Finland, UK, Frankrike, Tyskland, Kina, USA och Kanada.

Vi strävar efter att växa som grupp och expanderar både organiskt och genom förvärv. Som ägare agerar vi långsiktigt och med stort förtroende för våra bolags egen kompetens att driva och utveckla sin verksamhet.

Amplex har två systerkoncerner i KAMIC Group och Mindelon med vilka vi, i allt väsentligt, delar affärsmodell och värderingar. Amplex delar också flera ledningsfunktioner med sina systerkoncerner.

Ladda ner: PRM_Ny affärsområdeschef Industrial_221014_sv

 

Tillbaka till nyhetsarkivet
Pressmeddelande | March 7, 2022

Förvärv av Pritec Vaculyft

Amplex förvärvar Pritec Vaculyft AB – tillverkare av utrustning för lyft och materialhantering

Amplex AB har förvärvat samtliga aktier i Pritec Vaculyft AB.  Säljare är bolagets grundare, Roland Andersson och Peter Olsson. Pritec Vaculyft har sin hemvist i Fjärås, någon mil söder om Kungsbacka.

Pritec Vaculyft erbjuder industrin smarta standardprodukter och speciallösningar för lyft och materialhantering som prioriterar ergonomi och ekonomi. Bolaget har egen utveckling och tillverkning i Fjärås och säljer direkt samt via ett väl utbyggt återförsäljarnät till slutkunder över hela Europa samt Nordamerika. De större kunderna återfinns huvudsakligen inom bygg- och entreprenadindustrin samt bland fordonstillverkare. Pritec Vaculyft grundades 1990. Idag har bolaget ett 30-tal anställda och omsätter cirka 75 miljoner kronor.

”Pritec levererar robusta och högkvalitativa produkter och lösningar för ergonomisk materialhantering, vilket är ett prioriterat verksamhetsområde för oss där vi gärna vill fortsätta att expandera. Pritecs ledning och medarbetare har också genom åren visat på starkt kundfokus och har tagit fram en rad uppskattade innovationer för bland annat vakuumlyftar och markstensläggningsmaskiner. Pritec blir därmed ett mycket attraktivt komplement till våra befintliga verksamheter inom materialhantering, säger Fredrik Celsing, vd och koncernchef för Amplex AB.

”Genom att ansluta till Amplex-gruppen stärks förutsättningarna för en fortsatt framgångsrik utveckling för oss på Pritec. Vi har sedan tidigare mycket givande samarbeten med bolag inom Amplex-sfären och vet att Pritec och Amplex delar samma värderingar, såsom enkelhet, entreprenörskap och beslutskraft nära kunden. Amplex kommer även att bidra med finansiell stabilitet och en bred internationell närvaro. Det känns riktigt bra att Pritec nu blir en del av Amplex-gruppen, säger Roland Andersson, grundare och VD för Pritec Vaculyft AB.

För ytterligare information om transaktionen, kontakta gärna

Glenn Lindqvist, CEO, Sunnex Group
+46 (0)70 648 41 42, glenn.lindqvist(at)sunnexgroup.se 

Fredrik Celsing, VD och koncernchef, Amplex AB
+46 (0)8 759 35 55, fredrik.celsing(at)amplexab.se

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, Amplex AB
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren(at)amplexab.se

Roland Andersson, grundare, VD och tidigare ägare i Pritec Vaculyft AB.
+46 (0)70 534 08 94, roland.andersson(at)pritecvaculyft.com

Ladda ner: PRM_Amplex_Pritec_2022-03-07_SV.pdf

 

Tillbaka till nyhetsarkivet