Pressmeddelande | July 8, 2024

Förvärv av Aros Industripartner

Amplex förvärvar Aros Industripartner, en tillverkare och leverantör av produkter främst för tågindustrin

Amplex AB har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i bolaget Aros Industripartner AB. Säljare är bolagets verkställande direktör Anders Melhag.

Aros Industripartner är baserat i Västerås och bildades i sin nuvarande form 1990 efter att tidigare ha varit en enhet inom Trelleborg-koncernen. Bolaget utvecklar och tillverkar produkter huvudsakligen för den nordiska tågindustrin i material som gummi, plast, polyuretan och aluminium. Bolaget erbjuder även tjänster inom utveckling, design och konstruktion. Aros Industripartner har 18 anställda och en årlig omsättning på cirka 45 miljoner kronor.

”Med en lång historik som leverantör till den svenska industrin har Aros Industripartner byggt upp en stor kunskap inom industrigummi och på senare år även inom bearbetning av plast, polyuretan och aluminium. Med högkvalitativa egna produkter nischade mot tågsegmentet ser vi goda tillväxtmöjligheter för bolaget då investerings- och underhållsbehovet i tågflottorna är stort såväl i som utanför Sverige. Aros Industripartner blir därför ett intressant och värdefullt tillskott till vår företagsgrupp,” säger Henrik Johansson, chef för affärsområde Industrial inom Amplex.

Samtliga medarbetare i Aros Industripartner fortsätter i bolaget även efter ägarförändringen, med den förändringen att Anders Melhag lämnar över VD-ansvaret till Mattias Svanegård. Anders kommer dock fortsätta verka för bolaget i en ledande position. Han kommenterar: ”Jag är mycket tillfreds över att få lämna över ägarskapet av Aros Industripartner till Amplex, som är en stabil och långsiktig ägare och som värdesätter entreprenörskapets drivkrafter. Inom Amplex-gruppen kommer Aros Industripartner att få stöd och verktyg för att fortsätta utvecklas utifrån bolagets egna förutsättningar, vilket även kommer att gynna våra kunder och anställda.”

Transaktionen är villkorad av granskningsmyndighetens godkännande enligt FDI-lagen och tillträde beräknas ske i början av september. För ytterligare information om transaktionen, kontakta gärna:

Henrik Johansson, chef för affärsområde Industrial, Amplex AB
+46 (0)733 67 32 99, henrik.johansson(at)amplexab.se

Anders Melhag, verkställande direktör och tidigare ägare, Aros Industripartner AB
+46 (0)70 240 66 40, anders.melhag(at)arosip.se

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, Amplex AB
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren(at)amplexab.se

Ladda ner: PRM_Amplex_Aros_2024-07-08_sv

Tillbaka till nyhetsarkivet
Pressmeddelande | April 10, 2024

Expansion till Italien genom förvärv av Vibrostop

Amplex förvärvar italienska Vibrostop, experter på vibrationsdämpning

Amplex AB har förvärvat samtliga aktier i det italienska bolaget Vibrostop Srl. Säljare är bolagets huvudägare och VD Giorgio Sarti samt två minoritetsägare.

Vibrostop grundades 1936 och har allt sedan dess verkat från Milano, Italien. Bolaget är en ledande nischtillverkare av produkter för vibrationsdämpning, såsom gummidämpare, fjäderdämpare och vajerdämpare. Försäljningen sker till ett brett spektrum av kunder i Italien och Sydeuropa, varav tillverkare av värme- och luftkonditioneringsaggregat är den största kundgruppen. Vibrostop har 12 anställda och en årlig omsättning på cirka 40 miljoner kronor.

”Vibrostop är ett utpräglat nischföretag med ett starkt erbjudande och hög kompetens inom ett tydligt avgränsat område. Bolagets produkter kompletterar vårt befintliga produktprogram inom vibrationsdämpning väl, och tillför också geografisk täckning i södra Europa. Vibrostop blir därför ett värdefullt tillskott till vår företagsgrupp,” säger Johan Karlsson, chef för affärsområde Lighting inom Amplex-gruppen.

Den verkställande direktören och tidigare majoritesägaren Giorgio Sarti kommenterar: ”Jag är mycket tillfreds över att nu lämna över ägarskapet av familjeföretaget till Amplex, som är en stabil och långsiktig ägare, och som tror på decentralisering och frihet under ansvar. Inom Amplex-gruppen kommer Vibrostop att få stöd och verktyg för att fortsätta utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, vilket även kommer att gynna våra högt värderade kunder och anställda.”

För ytterligare information om transaktionen, kontakta gärna

Johan Karlsson, chef för affärsområde Lighting, Amplex
+46 (0)70 523 29 27, johan.karlsson(at)amplexab.se

Giorgio Sarti, verkställande direktör och tidigare majoritetsägare, Vibrostop Srl
+39 (0)2 489 500 08, giorgio.sarti(at)libero.it

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, Amplex
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren(at)amplexab.se

Ladda ner: PRM_Amplex_Vibro_2024-04-10_sv

Tillbaka till nyhetsarkivet
Pressmeddelande | January 10, 2024

Pronomic och Ingenitec går samman

Ingenitec blir Pronomic när Amplex stärker varumärket Pronomic på den franska marknaden

Efter att Pronomic SAS i maj 2023 förvärvade Ingenitec SAS, en ledande aktör inom lyft- och materialhantering på den franska marknaden, fullföljs nu varumärkesstrategin genom fusionen av de två bolagen.

Ingenitec SAS, grundat 2003 och med säte i Montbrison, Frankrike, är en distributör och tillverkare av utrustning för lyft- och materialhantering. Bolaget har en stark position på den franska marknaden med en säljorganisation som täcker hela landet. Sedan starten har företaget inriktat sig på specialanpassade, kundspecifika lösningar. Med förvärvet av Ingenitec har Pronomic blivit en ledande distributör av lyftutrustning i Frankrike med sin egenutvecklade Lift&Drive-produktserie och andra produkter som tillverkas inom Amplex-gruppen, såsom tublyftar, lastmanipulatorer och lyftbord.

De två bolagen kompletterar varandra väl då de har haft en ömsesidigt fruktbar affärsrelation sedan 2007 och sammanslagning av de båda bolagen är därför ett följdriktigt och naturligt steg. Integrationen kommer att stärka det nya bolagets ställning i kommersiella termer avseende produktion och distribution på den franska marknaden.

De två anläggningarna i Millery och Montbrison kommer att vara kvar för att säkerställa kontinuiteten i det mervärde som skapas i respektive anläggning. Från och med den 1 januari 2024 kommer bolaget att heta Pronomic SAS. Pronomic SAS sysselsätter 43 personer i den nya konstellationen och huvudkontoret är beläget i Millery, nära Lyon.

“Detta samgående följer en självklar logik och är därför mycket naturligt med tanke på att vårt produktutbud vänder sig till samma kunder”, säger Pierre Ellow, ordförande för Pronomic SAS. “Vi omges av ett fantastiskt team som delar våra ambitioner på marknaden för ergonomiska hanteringslösningar”, tillägger Jean-Charles Doublet, verkställande direktör för Pronomic SAS.

En del av Amplex
Pronomic är en del av Amplex AB, en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, äger och utvecklar teknikföretag inom utvalda marknadsnischer. Med innovativa lösningar med fokus på lyftteknik och materialhantering, säkerhet på arbetsplatser och belysning bidrar gruppens bolag till ökad effektivitet och konkurrenskraft hos sina kunder. Tillsammans har bolagen verksamheter i ett tiotal länder i Europa, Asien och Nordamerika. För mer information, besök gärna www.amplexab.se.

Ladda ner: PRM_fusion_Pronomic_Ingenitec_2024-01-10_SE

Tillbaka till nyhetsarkivet
Pressmeddelande | November 3, 2023

Förvärv av Lift Rite

Amplex förvärvar Lift Rite – ledande leverantör inom lyft och materialhantering i Irland

Amplex AB har förvärvat 95 procent av aktiekapitalet i det irländska bolaget Lift Rite Ltd. Säljare är bolagets grundare Mark och Mary Dardis.

Lift Rite är baserat i Maynooth, strax väster om Dublin, Irland. Bolaget grundades 1995 och är idag en ledande leverantör av lyftutrustningar och lösningar för materialhantering. Lift Rites kunder återfinns i ett brett spektrum av industrisegment, däribland verkstadsindustri, datacenters, läkemedel och livsmedel samt logistik och transport. Bolaget har tio anställda och en årlig försäljning på cirka sju miljoner euro.

”Vi känner ju Lift Rite väl då bolaget sedan länge är en framgångsrik distributör av produkter från vårt bolag Pronomic. Lift Rite har en stark position på den irländska marknaden och dess medarbetare har hög teknisk och affärsmässig kompetens. Genom förvärvet blir vi större, får ett bredare erbjudande och högre kapacitet att erbjuda våra kunder specialanpassade och värdeskapande lösningar,” säger Henrik Johansson, chef för affärsområde Industrial inom Amplex-gruppen.

Samtliga inom Lift Rite kommer att fortsätta i sina respektive roller även efter ägarförändringen. Den verkställande direktören och säljaren Mark Dardis kommenterar affären: ”Pronomic tillverkar högkvalitativa utrustningar för materialhantering och är sedan länge en uppskattad partner till Lift Rite. Med Amplex som gemensam ägare fördjupas denna relation ytterligare. Tillsammans kommer vi förstärka våra erbjudanden och bli än mer attraktiva som leverantörer på våra respektive huvudmarknader.”

För ytterligare information om transaktionen, kontakta gärna

Henrik Johansson, chef för affärsområde Industrial, Amplex
+46 (0)733 67 32 99, henrik.johansson(at)amplexab.se

Mark Dardis, grundare, verkställande direktör och minoritetsägare i Lift Rite Ltd
+353 (0)86 816 1088, mark(at)liftrite.ie

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, Amplex
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren(at)amplexab.se

Joakim Stannow, verkställande direktör, Pronomic Group
+46 (0)702 07 60 06, joakim.stannow(at)pronomic.com

Ladda ner: PRM_Amplex_LR_2023-11-03_SV

Tillbaka till nyhetsarkivet
Pressmeddelande | July 10, 2023

Förvärv av irländska JB Roche

Amplex förvärvar världsledande tillverkare av uppblåsbara skydd och underhållshangarer för flygindustrin

Amplex AB har förvärvat samtliga aktier i det irländska bolaget J.B. Roche (MFG) Ltd. Säljare är bolagets grundare och verkställande direktör Ian Nagle samt delägaren Eileen Roche.

JB Roche är baserat i Cork i södra Irland. Bolaget grundades av Ian Nagle 1983 och tillverkade till en början presenningar för speditionsföretag. Under slutet av 1990-talet utvecklade och patentskyddade bolaget en unik lösning för textilbaserade, uppblåsbara tält för underhåll och reparationer. Idag har JB Roche en världsledande ställning som leverantör av uppblåsbara skydd och hangarer för flyg- och försvarsindustrin. Produkterna är portabla, mycket hållbara och enkla att uppföra vilket ger bolagets kunder en säkrare och mer bekväm arbetsmiljö även i hårt väder och på otillgängliga platser utan andra fasta skydd. Bolaget omsätter cirka 50 miljoner kronor och har ett 20-tal anställda.

”JB Roche är ett verkligt nisch-företag med ett unikt erbjudande och en stark marknadsposition. Bolaget har en imponerande kundlista med globala aktörer som sätter stort värde på bolagets produkter. Man har även en bevisad förmåga att utveckla nya, innovativa lösningar och användningsområden för sina produkter, såsom det nya FLASHPLUG®-systemet för motorskydd. JB Roche blir därför ett värdefullt tillskott till vår befintliga verksamhet inom skydd och säkerhet på arbetsplatser,” säger Henrik Johansson, chef för affärsområde Industrial inom Amplex-gruppen.

Samtliga i ledningen för JB Roche kommer att fortsätta i sina respektive roller även efter ägarförändringen. Den verkställande direktören och tidigare delägaren Ian Nagle kommenterar affären: ”Vi valde Amplex som vår nya partner och ägare då vi till fullo delar värderingar om entreprenörskap och kundlöfte och den avgörande betydelsen av skickliga, hängivna medarbetare. Jag är övertygad om att båda parters kombinerade erfarenhet och kunskap inom affärsutveckling kommer att lyfta JB Roche till nya och högre höjder i framtiden.”

För ytterligare information om transaktionen, kontakta gärna

Henrik Johansson, chef för affärsområde Industrial, Amplex
+46 (0)733 67 32 99, henrik.johansson(at)amplexab.se

Ian Nagle, grundare, verkställande direktör och tidigare delägare i J.B. Roche (MFG) Ltd.
+353 (0)21 4320 320, ian(at)jbroche.com

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, Amplex
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren(at)amplexab.se

Ladda ner: PRM_Amplex_JBRoche_2023-07-10_SV

 

Tillbaka till nyhetsarkivet